Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις Ομιλίες-Παρουσιάσεις του Προέδρου, των Μελών ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΤΕ σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου, σε εκδηλώσεις των Μελών και σε εκδηλώσεις τρίτων.