Ο ΣΕΤΕ διαθέτει online βάση δεδομένων φωτογραφικού υλικού και για δημοσιογραφική χρήση, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας.

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις αντίστοιχες φωτογραφίες από τους ανθρώπους και τις δραστηριότητες του ΣΕΤΕ: