Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε επιλεκτική αποδελτίωση του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου από τον Ιανουάριο του 2004 και μετά. Η επιλογή αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη της τουριστικής επικαιρότητας και των θεμάτων που απασχολούν τον ελληνικό τουρισμό συνολικά.