Τι είναι;
Είναι ένα e-Newsletter που εκδίδει ο ΣΕΤΕ με τα τελευταία νέα στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης* στον τομέα του τουρισμού. Το e-Newsletter εκδίδεται μηνιαίως και περιλαμβάνει τις τελευταίες δράσεις και πρωτοβουλίες των τουριστικών επιχειρήσεων / Μελών του ΣΕΤΕ σε σχέση με την προσφορά τους στην κοινωνία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.**

Δείτε τις προηγούμενες εκδόσεις  του e-Newsletter «Εταιρική Υπευθυνότητα Μελών».

Που απευθύνεται;
Σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, τα ΜΜΕ, τους τουριστικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους και κυρίως σε κάθε Έλληνα πολίτη. Το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ενδιαφέρει όλους, καθώς αντικατοπτρίζει τις αρχές και αξίες της κοινωνίας που θέλουμε να ζούμε.

Πώς θα γίνω συνδρομητής;
Συμπληρώστε τη Φόρμα Εγγραφής στο Mailing List του ΣΕΤΕ. Η συνδρομή είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να αποστείλω νέα της εταιρείας μου προς δημοσίευση στο e-Newsletter;
Συμπληρώστε τη Φόρμα Καταχώρησης Νέων. Πρέπει να είστε Μέλος για να καταχωρήσετε νέα για τα e-Newsletters του ΣΕΤΕ. Τα νέα που θα καταχωρήσετε θα εμφανιστούν στο e-Newsletter που αποστέλλει μηνιαίως ο ΣΕΤΕ.


* Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility) είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία”. (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).

**Ο ΣΕΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για περιεχόμενο που δεν αναρτάται απο τον ίδιο. Περισσότερα