Πλεονεκτήματα για τα Μέλη

 

   ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα Μέλη του ΣΕΤΕ δικτυώνονται και συνεργάζονται επιλεκτικά με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, μέσα από τις τρεις βασικές κατηγορίες του:
•    Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις
•    Μεμονωμένες Τουριστικές Επιχειρήσεις
•    Συνδεδεμένα Μέλη

 

 

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΡΕΥΝΑ

Τα Μέλη του ΣΕΤΕ πληροφορούνται έγκαιρα τις εξελίξεις τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά μέσω:

 • Ενημερωτικών e-Newsletters για τα Επιχειρηματικά Νέα και τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας των Μελών του ΣΕΤΕ
 • Δημιουργίας Ινστιτούτου, ΙΝΣΕΤΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη σε επίπεδο επιχειρηματολογίας, επιχειρησιακού σχεδιασμού, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
 • Συστήματος ενημέρωσης  με εγκυκλίους για τις νέες τάσεις αγοράς, μελέτες και έρευνες σχετικές με τον τουρισμό τόσο της Ελλάδας όσο και των ανταγωνιστικών χωρών
 • Ανάπτυξης δικτυακών τόπων: sete.gr, Facebook page, Linkedin Group,Twitter.
 • Δελτίων Τύπου


   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΤΕ - ONLINE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τα Μέλη του ΣΕΤΕ έχουν πρόσβαση στα αρχεία και στη βιβλιοθήκη του ΣΕΤΕ, η οποία εμπλουτίζεται συνέχεια και υπάρχουν περισσότεροι από 1350 τίτλοι εκδόσεων. Υπάρχει επίσης on-line βιβλιοθήκη όπου παρέχονται  πληροφορίες που είναι αποκλειστικά και μόνο για τα Μέλη. Ο πλήρης κατάλογος των διαθέσιμων εκδόσεων είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο www.sete.gr

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Τα Μέλη του ΣΕΤΕ εκπροσωπούνται σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ο ΣΕΤΕ:

 • Είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (World Tourism Organization - WTO) από το 1993, στην κατηγορία Συνδεδεμένα Μέλη (Affiliate Members). Κατά την περίοδο 1998 – 2011 κατείχε θέση στην Αντιπροεδρία, ενώ, τον Μάρτιο του 2012, εξελέγη στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνδεδεμένων Μελών. Είναι, επίσης, μέλος στην Επιτροπή Στατιστικής & Δορυφορικών Λογαριασμών Τουρισμού.
 • Συμμετέχει στην Επιτροπή Τουρισμού του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, όπως επίσης και σε διεθνή fora για τον τουρισμό, τα οποία πραγματοποιούνται εκτός των τακτικών εργασιών αυτής.
 • Βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το World Travel & Tourism Council και αντίστοιχους συνδέσμους άλλων μεσογειακών χωρών (Exceltur Ισπανία, TYD Τουρκία, ΣΤΕΚ – Κύπρος, Egyptian Tourism Federation).
 • Μέχρι το 2013 συμμετείχε στην Ομάδα Εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), την οποία και εκπροσώπησε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον Τουρισμό που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 στην Κρακοβία, στο πλαίσιο της πολωνικής Προεδρίας.

 

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ο ΣΕΤΕ διοργανώνει το Συνέδριο «Τουρισμός και Ανάπτυξη», που αποτελεί την καθιερωμένηπαρέμβασή του στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό.

 • Τα Μέλη του ΣΕΤΕ έχουν ειδικές τιμές σε συνέδρια, σεμινάρια και κλαδικές εκθέσεις.
 • Τα Μέλη του ΣΕΤΕ έχουν ειδικές τιμές στο χορηγικό πρόγραμμα του Συνδέσμου

 

 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Ως σύγχρονος Κοινωνικός εταίρος συμμετέχει ενεργά στον εθνικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης
 • Τα Μέλη του ΣΕΤΕ συνδιαμορφώνουν θέσεις και προτάσεις τουριστικής πολιτικής, με παρεμβάσεις στον δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΦΕΛΗ

 • Τα Μέλη του ΣΕΤΕ λαμβάνουν δωρεάν εκθέσεις, μελέτες και έρευνες σχετικές με τον Ελληνικό Τουρισμό καθώς και των ανταγωνιστικών χωρών.
 • Τα Μέλη του ΣΕΤΕ έχουν ειδικές τιμές στο χορηγικό πρόγραμμα του Συνδέσμου.
 • Τα Μέλη του ΣΕΤΕ έχουν ειδική τιμή για την αγορά διαδικτυακών διευθύνσεων .travel
 • Τα Μέλη του ΣΕΤΕ λαμβάνουν μέρος σε ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται ειδικά θέματα (marketing – πωλήσεις, ανθρώπινοι πόροι, νέες τεχνολογίες).
Δείτε τι υπηρεσίες προσφέρει ο ΣΕΤΕ στα Μέλη του