Συνδρομές Μελών 2015
(Ισχύουν ανεξαιρέτως για όλες τις επιχειρήσεις)

Κύκλος Εργασιών
(σε Ευρώ)
Ποσό Εγγραφής
(σε Ευρώ)
Ετήσια Συνδρομή
(σε Ευρώ)
Έως 499.999 350 350
500.000 – 999.999 400 700
1.000.000 – 1.499.999 450 900
1.500.000 – 2.499.999 500 1.200
2.500.000 – 4.999.999 550 1.500
5.000.000 – 7.499.999 600 1.800
7.500.000 – 9.999.999 650 2.000
10.000.000 – 12.999.999 700 2.250
13.000.000 – 15.999.999 750 2.500
16.000.000 – 19.999.999 850 2.750
20.000.000 – 24.999.999 1.000 3.000
25.000.000 – 29.999.999 1.500 3.250
30.000.000 – 34.999.999 1.500 3.750
35.000.000 – 39.999.999 1.750 4.250
40.000.000 – 44.999.999 2.000 5.000
45.000.000 – 49.999.999 2.250 5.250
50.000.000 – 54.999.999 2.500 5.500
55.000.000 – 59.999.999 2.750 5.750
60.000.000 – 64.999.999 3.000 6.000
65.000.000 – 69.999.999 3.250 6.500
70.000.000 – 74.999.999 3.500 7.000
75.000.000 – 79.999.999 3.750 7.500
80.000.000 – 84.999.999 4.000 8.000
85.000.000 – 89.999.999 4.250 8.500
90.000.000 – 94.999.999 4.500 9.000
95.000.000 – 99.999.999 4.750 9.500
100.000.000 + 5.000 10.000

 

Ενώσεις
Ποσό Εγγραφής: 300 Ευρώ Ετήσια συνδρομή: 300 Ευρώ
(ανεξαρτήτως Κύκλου Εργασιών)Οι πληρωμές των εγγραφών και των ετήσιων συνδρομών* μπορούν να γίνουν:

 • με επιταγή σε διαταγή ΣΕΤΕ
 • με μετρητά στην Γραμματεία του Συνδέσμου
 • με κατάθεση στις Τράπεζες:
  α)  ALPHA BANK
  Λογαριασμός Όψεως Νο 128 00 2002 004081 (IBAN GR 8501401280128002002004081)
  β)  EFG EUROBANK
  Λογαριασμός Όψεως Νο 0026.0326.18.0200246409 (IBAN GR6702603260000180200246409)
  γ)  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Νο 104/296662-08 (ΙΒΑΝ GR2501101040000010429666208)
  δ)  Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Νο 5011-014121-617 (IBAN GR 8701720110005011014121617)

  αναγράφοντας την επωνυμία της επιχείρησης και στέλνοντάς μας αντίγραφο της κατάθεσης στο φαξ 210 32 17 177. 

  * Οι συνδρομές έχουν ισχύ 365 ημερών. Δηλ. αν κάποια επιχείρηση εγγραφεί τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο 2015 και καταβάλει την συνδρομή 2015, θα κληθεί να καταβάλει τη συνδρομή 2016 αντίστοιχα το Νοέμβριο / Δεκέμβριο 2016.