Έγκαιρα, έγκυρα και συχνά αποκλειστικά, ο ΣΕΤΕ προσφέρει προς τα Μέλη του μια σειρά υπηρεσιών που υποστηρίζουν την κοινή προσπάθεια για διαμόρφωση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ΣΕΤΕ στα Μέλη του έχουν ως πλαίσιο αναφοράς την ενημέρωση, τη συμμετοχή και την προβολή τους. 

Ενημέρωση
Κατά τη διάρκεια του έτους τα Μέλη του Συνδέσμου λαμβάνουν Εγκυκλίους, μελέτες και στοιχεία για τις αγορές που ενδιαφέρουν τον ελληνικό τουρισμό, καθώς και για ειδικά τμήματα της αγοράς. Ακόμα, προς τα Μέλη του Συνδέσμου κοινοποιούνται τα Δελτία Τύπου καθώς και οι παρεμβάσεις του ΣΕΤΕ προς την Κυβέρνηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Περισσότερα


Συμμετοχή
Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΣΕΤΕ αποσκοπούν σε μια δημιουργική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο και στην ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων με τον τουρισμό. Τα Μέλη του ΣΕΤΕ με την ενεργό συμμετοχή τους στις συναντήσεις και εκδηλώσεις του Συνδέσμου, έχουν τη δυνατότητα να συνδιαμορφώνουν θέσεις και προτάσεις τουριστικής πολιτικής.  Περισσότερα 


Προβολή
Ο ΣΕΤΕ πιστός υποστηρικτής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των e-media φροντίζει για την προβολή των Μελών του, των επιμέρους προϊόντων και υπηρεσιών τους και των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας μέσα απο την ιστοσελίδα του και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του.  Περισσότερα