Τα Μέλη του ΣΕΤΕ προέρχονται από δύο κύριες κατηγορίες:

• Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων και

• Μεμονωμένες τουριστικές επιχειρήσεις

 

Οι Πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων, εκπροσωπούν τους κλάδους των καταλυμάτων, των μεταφορών (αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων) και γενικότερα το σύνολο των κλάδων του τουρισμού.

Οι μεμονωμένες επιχειρήσεις προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα των άμεσων και έμμεσων τουριστικών δραστηριοτήτων.


Τα Μέλη του ΣΕΤΕ διακρίνονται για την προσήλωση στην ποιότητα, το ενδιαφέρον τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.


H αντιπροσωπευτικότητα των Μελών του ΣETE εξασφαλίζει κοινή προσέγγιση και διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη για τον τουρισμό.

Τα Μέλη του ΣETE:

• Δικτυώνονται και συνεργάζονται επιλεκτικά με άλλες επιχειρήσεις και φορείς

• Πληροφορούνται έγκαιρα τις εξελίξεις στον τουρισμό

• Έχουν πρόσβαση στα αρχεία και στη βιβλιοθήκη του ΣETE

• Έχουν ειδικές τιμές σε συνέδρια, σεμινάρια, κλαδικές εκθέσεις κλπ

• Λαμβάνουν δωρεάν μελέτες και έρευνες

• Προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας, των εκδηλώσεων και των εκδόσεων του Συνδέσμου.

Τα Μέλη του ΣETE συμμετέχοντας σε συμβούλια, συναντήσεις, εκδηλώσεις και γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου προωθούν τις απόψεις τους προς την Κυβέρνηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έτσι, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας.