ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λεωφ. Αμαλίας 34
105 58 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3217165
Φαξ: 210 3217177

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας με το καθένα από τα στελέχη του ΣΕΤΕ:

Ονοματεπώνυμο
Θέση
E-mail
Ελισάβετ Βλάχου 
Λογιστήριο
Ελένη Γλαβά
Γραμματεία
Μαρία Γλατζή
Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μελών
Αγγελική Καραγκούνη
Project Manager
Ξενοφών Πετρόπουλος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Μαρίνα Τσίκου
Γραμματεία Διοίκησης
Αλέξανδρος Λαμνίδης
Γενικός Διευθυντής