Ιανουάριος 2015

Τα Μέλη του ΣΕΤΕ προέρχονται από δύο κύριες κατηγορίες:

» Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων

» Μεμονωμένες Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οι Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων εκπροσωπούν τους κλάδους των καταλυμάτων, των τουριστικών γραφείων, των μεταφορών (αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων), των οργανωτών εκθέσεων & συνεδρίων και γενικότερα το σύνολο των κλάδων του Τουρισμού.

Οι μεμονωμένες επιχειρήσεις προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα των άμεσων και έμμεσων τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ο ΣΕΤΕ έχει ως Μέλη:

  • Τακτικά: 14 Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων & 454 Τουριστικές Επιχειρηματικές Μονάδες
  • Έκτακτα: 50.367 Τουριστικές Επιχειρήσεις & 5 Ενώσεις Φυσικών Προσώπων

Σύνολο θέσεων απασχόλησης (εκτός Τραπεζών): 371.050