Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν για την πορεία του ελληνικού τουρισμού.

Η αδυναμία της Πολιτείας να επιλύσει τα χρόνια προβλήματα του τομέα και να χαράξει μακρόπνοη στρατηγική, η έλλειψη εκπροσώπησης των επιχειρηματιών του τουρισμού και η αδράνειά τους στην ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργούσαν κίνδυνο υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και μείωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Κρίθηκε, επομένως, αναγκαία η συνένωση των τουριστικών επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονταν από υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, σε ένα φορέα που θα εξέφραζε δυναμικά τις θέσεις του τομέα και θα κάλυπτε το κενό της εκπροσώπησης. Έτσι, δημιουργήθηκε ο ΣΕΤΕ ο οποίος στα επόμενα χρόνια θα στήριζε και θα προωθούσε τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Ο ΣΕΤΕ, στα χρόνια της λειτουργίας του, έχει αποδείξει με τεκμηριωμένες θέσεις βασισμένες σε μελέτες, την πραγματική συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και έχει εστιάσει τις προσπάθειές του στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Συνεπής στη φιλοσοφία και τις αρχές του, έχει κατορθώσει να γίνει αποδεκτός από την Πολιτεία και τους επιχειρηματίες και έχει πετύχει τους στόχους των ιδρυτών του.