Οι παρεμβάσεις του ΣΕΤΕ στα θέματα τουριστικής πολιτικής της χώρας μας γίνονται κυρίως με την έκφραση θέσεων και κατάθεση προτάσεων. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τις Θέσεις-Προτάσεις του ΣΕΤΕ είτε για συγκεκριμένο θέμα, είτε για συγκεκριμένη χρονιά. Ο προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι πολλές απο τις θέσεις-προτάσεις που παρατίθενται στη συνέχεια, επαναλαμβάνονται κάποιες χρονιές και αυτό συμβαίνει διότι καθόλου έως ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί.