Αξιοποιώντας την ιδέα και πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ για την ανάπτυξη της γαστρονομίας, η Επίτροπος, κα Μαρία Δαμανάκη διετύπωσε πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθιέρωση ενός ετήσιου ή διετούς διαγωνισμού μεταξύ πόλεων ή περιφερειών της Ε.Ε. για την κατάκτηση της σήμανσης "Αριστείο Ευρωπαϊκής Γαστρονομίας". Το Αριστείο θα απονέμεται στη βάση αυστηρών κριτηρίων επιλογής που θα αφορούν σε όλη την παραγωγική διαδικασία - από την πρώτη ύλη και τα χαρακτηριστικά της ως το πιάτο και την απόλαυση του καταναλωτή.

Η πρόταση που χαρακτηρίστηκε αρχικά ενδιαφέρουσα σε επίπεδο Ε.Ε., χρήζει περαιτέρω μελέτης και επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση και σε ότι αφορά στον ελληνικό τουρισμό, η πρόταση αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ενίσχυση των προσπαθειών βελτίωσης των γαστρονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η χώρα μας και ένταξης της γαστρονομίας στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού τουρισμού. Για να δείτε το πλήρες κείμενο σχετικής επιστολής της Επιτρόπου προς τον ΣΕΤΕ, πατήστε εδώ.