Στη σύνοδο κορυφής της χιλιετίας του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε το 2000 στη Νέα Υόρκη, η διεθνής κοινότητα υιοθέτησε τη «Διακήρυξη της Χιλιετίας», η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και περιλαμβάνει 8 αναπτυξιακούς στόχους με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2015.

Στόχος 1: Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και πείνας

Στόχος 2: Εξασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο

Στόχος 3: Προώθηση της ισότητας των δυο φύλων και ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας

Στόχος 4: Μείωση της παιδικής θνησιμότητας

Στόχος 5: Βελτίωση της μητρικής υγείας

Στόχος 6: Καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών

Στόχος 7: Διασφάλιση της αειφορίας του περιβάλλοντος

Στόχος 8: Δημιουργία παγκόσμιας συνεργασίας για την ανάπτυξη

Καθώς η κοινωνικοοικονομική σημασία του τουρισμού αυξάνεται παγκοσμίως με την τουριστική δραστηριότητα να αποτελεί το σημαντικότερο, ίσως και το μοναδικό τρόπο ανάπτυξης σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, καθίσταται φανερή η ανάγκη σύνδεσης του τουρισμού με τους αναπτυξιακούς στόχους.

Ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενώ η σωστή διαχείριση της τουριστικής κίνησης μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Διαβάστε τη Διακήρυξη της Χιλιετίας και τις αναφορές προόδου, πατώντας εδώ.