Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2011
Συμμετοχή στο ΑΕΠ 15,8% [WTTC]
Συμμετοχή στην απασχόληση 17,6% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 720.600 [WTTC]
Έσοδα 10,5 δισ. €  [ΤτΕ]
Αφίξεις Αλλοδαπών 16,4 εκατ.
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 639 €
Μερίδιο Αγοράς 1,7% Παγκόσμια, 3,2% Ευρώπη
Εποχικότητα 54% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 66% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.648 ξενοδοχεία / 763.668 κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αγορές  Γερμανία (2.240.481), Ην. Βασίλειο (1.758.093), ΠΓΔΜ (1.356.000), Γαλλία (1.149.388), Ιταλία (843.613) [ΤτΕ]
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) Αθήνα (3.123.631), Ηράκλειο (2.137.230), Ρόδος (1.717.477), Θεσσαλονίκη (869.929), Κώς (843.171 ) [ΕΛ.ΣΤΑΤ.]

Επιδόσεις 2011

Ελλάδα - Ανταγωνιστές
Δείκτες Απόδοσης 2011 Ελλάδα Ισπανία Κύπρος Τουρκία Αίγυπτος Κροατία
Κατάταξη - Διεθνείς Αφίξεις 17η κάτω από την 50η 26η 24η
Κατάταξη - Έσοδα 19η κάτω από την 50η 12η 33η 32η
Διεθνείς Αφίξεις 2011 (εκατ.) 16,4 56,7 2,4 29,3 9,5 9,9
% μεταβολή αφίξεων 2000 - 2011 32,3% 22,2% -11,1% 205,2% 86,3% 86,8%
Έσοδα - 2011 δις USD 14,6 59,9 2,5 23,0 8,7 9,2
% μεταβολή εσόδων 2000-2011 58,7% 99,7% 31,6% 202,6% 102,3% 228,6%
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD 890 1.056 1.042 785 916 929
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις 1,7% 5,8% 0,2% 3,0% 1,0% 1,0%
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα 1,4% 5,8% 0,2% 2,2% 0,8% 0,9%
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, WEF