Καμπάνια ανεύρεσης χορηγικών πόρων

Για την υλοποίηση του έργου ο ΣΕΤΕ ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012 μια καμπάνια ανεύρεσης χορηγικών πόρων. Στόχος της καμπάνιας ήταν να συγκεντρωθούν τα αναγκαία χρήματα για τα πρώτα στάδια του έργου.

Τα αποτελέσματα της ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: συγκεντρώθηκε ένα ποσό που επέτρεπε την έναρξη της υλοποίησης του πρώτου σταδίου του έργου, δηλαδή της καταγραφής του χορηγικού χαρτοφυλακίου σε πανελλαδικό επίπεδο και τον σχεδιασμό της διαδικτυακής πύλης για την γαστρονομίας. Η δημοσιότητα γύρω από την πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ υπήρξε ευρεία, με συνολικό ύψος Advertising Value Equivalent 300.000 Ευρώ. Η διαδικασία συγκέντρωσης χορηγιών συνεχίζεται, έως ότου καλυφθεί το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου για την τριετία, που ανέρχεται στα 500.000 Ευρώ.

Η συμμετοχή των χορηγών στην υλοποίηση του έργου θα βασιστεί στην αμοιβαιότητα, τη δημιουργικότητα και τις συνέργειες.
Δείτε τα νέα χορηγικά πακέτα και τις προσφερόμενες ευκαιρίες προβολής των χορηγών εδώ.

Εκδήλωση στο πλαίσιο της HO.RE.CA

SETE partners

 Υποστηρικτής Έργου
 
Υποστηρικτές Καμπάνιας

 

Αποκλειστικός Συνεργάτης Επικοινωνίας & Δημοσιότητας για την υλοποίηση της καμπάνιας είναι ο Όμιλος PRC Group – The Management House, με την pro-bono συνεισφορά των εταιριών Advocate/Burson-Marsteller & SPOT JWT.

 
Χορηγοί Επικοινωνίας

  
 
Ειδικός Κλαδικός Συνεργάτης

Χορηγοί Κλαδικής Επικοινωνίας

 
Υποστηρικτές Εκδηλώσεων Καμπάνιας

Χορηγός Εκτυπώσεων

Ειδικός συνεργάτης προβολής