Στα γραφεία του ΣΕΤΕ λειτουργεί βιβλιοθήκη με ελληνικές και ξένες εκδόσεις για τον τουρισμό. Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη έχουν τα Μέλη του ΣΕΤΕ, πάντα κατόπιν συνεννόησης.